Thutmose II.

Thutmose II. byl syn slavného velkého krále Thutmose I. a jeho vedlejší manželky Mutnofret. Řadí se do 18. dynastie a vládl přibližně v letech 1510 – 1490 př. n. l. Jeho trůnní jméno zní Aacheprure.

Ani zdaleka nedosáhl úspěchu svého otce a za doby jeho vlády egyptská říše slábla. V podmaněných územích probíhala neustálá povstání, která musel potírat. Ze zpráv z této doby víme nejméně o třiceti, při kterých se egyptská vojska dala na ústup. O mnoho území v Asii přišel.

Traduje se, že Thutmose II. byl velmi krutý. V Núbii nechal pobít všechny muže s vyjímkou náčelníkova syna, kterého chtěl zabít sám. Král měl slabé zdraví a tak se většiny vojenských akcí sám neúčastnil.

Ve Vasetu dal vystavět osmý pilon Amonova chrámu, jehož dokončení se nedožil. Stavbu dostavila až jeho nástupkyně Hatšepsut coby faraon.

Hrobka krále Thutmose II.

Thutmose II. si nechal vybudovat hrobku v Údolí králů. S jistotou však nemůžeme říci, je-li to opravdu jeho, nepodařilo se jí stoprocentně identifikovat. Za jeho místo posledního odopčinku se pokládá hrobka č. 42 v blízkosti krále Thutmose III. Mumie krále byla na jiném místě, které bylo lépe chráněno před vykradači. Do tajného úkrytu ji přenesli kněžští králové 21. dynastie.

Jeho mumie i se sarkofágem se naléza v Egyptském muzeu v Káhiře. Jeho kolosální trůnní socha se zachovala a nalézá se před osmým pilonem Amonova chrámu v Karnaku.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook