Amenhotep IV. (Achnaton)

Amenhotep IV, syn faraona Amenhotepa III a jeho manželky královny Teje, je asi nejzvláštnější král starobylého Egypta. Byl králem 18. dynastie a vládnul vletech kolem 1367-1350 před n. l. Je proslulý založením královského města Achetaton nebo drsnou náboženskou reformou a vyzdvižením podle něj jediného pravého boha jménem Aton. Byl považován za snílka a blázna, celý svůj život zasvětil náboženství a své víře. Úřední povinnosti zanedbával a pomalu tak vedl Egypt do záhuby.

Jako nejstarší syn faraona Amenhotepa III měl být následníkem trůnu původně korunní princ Thutmose . Thutmose však předčasně zemřel a trůn převzal Amenhotep IV. Mladý následník trůnu byl korunován pod jménem Nefercheprure Vaenre Amenhotep, které si zanedlouho změnil na „Achnaton“ (slunci prospěšný), podle svého boha.

Achnaton trpěl hormonální vadou, která způsobovala jeho dušení poruchy. Měl podlouhlý obličej, mohutné rty a huené ruce. Na rozdíl od ostatních panovíků se nechával vyobrazovat tak, jak skutečně vypadal. Od malička trpěl záchvaty a vidinami a věřil, že to Aton přes něj promlouvá. Možná proto se držel spíše v ústraní a neukazoval se na veřejnosti. Byl vzdělaný a chytrý.

V době vlády Achnatona značně sílila moc amonových kněží a církev začala být nebezpečná. Faraon učinil odvážný krok – reforma náboženství a svržení Amona. Achnaton zavedl monoteismus (uctívání pouze jednoho jediného boha) a jako pravého boha stanovil Atona.

Všichni ostatní bohové měly být navždy vymazáni z historie a jejich jména měla být nahrazena Atonem. Odstraněním bohů, které lidé uctívali několik stovek let, si proti sobě Achnaton obrátil nejen obyvatelstvo, ale také kněží v té době nejsilnějšího boha Amona. To znamenalo velké nebezpečí, kterého si byl Achnaton vědom.

Achetaton, Atonův obzor

Někdy kolem 5. – 6. roku své vládyAchnaton opustil Théby (hlavní město starobylého Egypta) . Podle svého projektu nechal vystavět své vlastní město Achetaton – Atonův obzor (dnešní Tell el-Amarna) . Achetaton byl vybudován přibližně během dvou let a byl zasvěcen Atonovi.

Achetaton byl postaven na nedotčené, neznámé půdě v nehostinném prostředí východního břehu Nilu. Místo pro nové město si podle Achnatona vybral bůh sám a svému služebníkovi dal jasné znamení. Aton byl sluneční bůh, Slunce samo. Podle Achnatona byl Aton otec všech lidí. Daroval život a životní sílu všemu živému na Zemi, protože bez Slunce by života nebylo. Jeho přístup k náboženství byl zcela netradiční. Achnaton se prohlásil za Atonova velekněze a oddaného služebníka. Faraoni se doposud prohlašovali sami za bohy, za pozemské vtělení boha.

Faraon Achnaton jako vládce

Amenhotep IV. nebyl úplně ideální faraon podle tehdejších zvyků. Nebyl vojevůdce a k smrti nenáviděl násilí. Také nerozšiřoval území Egypta, ani nechránil egyptské kolonie. Státnické povinnosti zanedbával již od počátku své vlády.

Chetité začínají ohrožovat Egypt a hrozí velké nebezpečí napadení. Byla zničena země Mitanni a vymazána z mapy.

Královna Nefertiti

Královna a Achnatonova manželka Nefertiti se považuje za nejkrásnější ženu Egypta. Nefertiti byla dcera vysoce postaveného úředníka a faraonova důvěrníka, kněze a později faraona Aje a jeho ženy Ti. Tato hypotéza je asi nejpravděpodobnější, ale její skutečný původ není úplně jasný.

Achnaton měl s Nefertiti šest dcer – Maritaton, Meketaton, Aanchesenpaton, Nefernefruaton, Nefernefrure, Setepenré. Protože neměl žádného následníka trůnu, rozhodl se oženit se svou dvanáctiletou dcerou Po smrti královny Nefertiti se Achnaton uzavřel ještě více sám do sebe a byl prakticky na konci svých sil.

Achnaton se stal zavrhlým králem, kterému se nedostalo pocty ani při pohřbu. Po smrti bylo zničeno téměř vše, co zanechal. Jeho jméno mělo být vymazáno z knih a tak i z historie. Dokonce se i jeho hrobka údajně našla zdemolovaná. Jak Achnaton zemřel není přesně jasné. S velkou pravděpodobností byl ale otráven. Dalo by se i říct, že Amenhotep vedl Egypt k záhubě a jeho smrt zachránila starověký Egypt.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook