Hathor

Hathor je egyptská bohyně, která plnila celou řadu úloh. Byla bohyní hudby, tance, lásky, krásy, ochránkyně zemřelých, které probouzela a vítala v podsvětí a dokonce také bohyně alkoholu.

Hathor znamená „Palác Hora“ nebo „Dům Hora“, je zhmotněním mateřství, znározňuje rodinu, bližní. Řekové ji ztotožňují se svou bohyní lásky Afrodítou.

Je doložena od Staré říše, kdy byla uctívána jako kraví bohyně, ale domníváme se, že je daleko starší, možná již od dob krále Štíra. Skutečný původ jejího kultu není přesně znám, lokálně působila po celém Egyptě, ale v Dendeře se nachází její nejvýznamnější chrám. Je považována za matku boha Hora stejně jako Eset, se kterou tak či onak splývala.

Plnila funkci ochranné bohyně území za hranicemi Egypta (Synaj, Núbie) ve spojení s vyhledáváním a dobýváním drahokamů a dalších surovin.

Zobrazování Hathor

Hathor bývá zobrazována jako žena s hlavou krávy či jen jako žena s kravskými rohy, někdy kojí dítě, někdy v podobě krávy, lvice nebo také stromové bohyně.

Důsledkem velkého počtu bohyní, se kterými splynula, je zpodobňována mnoha různými způsoby. S ostatními bohyněmi splývala postupně, protože plní podobné či dokonce stejné funkce. Splývala například s Eset, Sachmet, Bastet, Tefnut a dalšími.

V Nové říši fungovala jako sudička při narození dítěte. Když se dítě narodilo, zjevilo se sedm Hathor, které prozradily jeho osud. Pokud dítě bylo královského původu a čekalo ho špatný osud, Hathor ho jednoduše vyměnila za jiné a ochránila tak rod a Egypt.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook