Ptah

Ptah je jeden z nejvyšších pradávných egyptských bohů, v Memfidě tvořil spolu se svou ženou Sachmetou a se svým synem Nefertumem božskou trojici. Někdy se mu také říká „Prastarý“. Je považován za stvořitele sebe sama, za tvůrce světa, vesmíru a veškeré hmoty. Býk Apis (Hapi) byl považován za jeho „Ba“ (část jeho duše).

Původem je pravděpodobně z egyptského Mennoferu, kde se nacházel jeho kult a chrám. Ptah byl vynálezce řemesel, umění a patron řemeslníků, zejména kovářů. Řekové jej ztotožňují se svým Héfaistem1. Je také bůh znovuzrození – prováděl obřad otevírání úst a tím probudil zemřelého k věčnému životu, ačkoliv tuto úlohu plní také Anubis.

Na předním sloupu je Ptah a Amon-Re (photo: archer10)
Na předním sloupu je Ptah a Amon-Re (photo: archer10)

Za jeho manželku je považována Sachmet, Bastet, ale také Vadžet a jinde také některé menší místní bohyně. Jeho synové byli Nefertum a Mahes, později přijal také Imhotepa za svého syna. Byl spojován se Sokarem, bohem pohřebišť a vznikl Ptah-Sokar, který mohl být dále spojen s Usirem nebo Minem2, vznikl Ptah-Sokar-Osiris nebo Ptah-Min.

Byl znám již za 1. dynastie, ale větší důležitosti dosahuje během 5. dynastie. Hlavním centrem Ptahova kultu byl Memfis, ale o jeho skutečném původu toho příliš nevíme. Ptahův chrám podle tradice založil faraon Meni přímo ve středu města.

Texty pyramid o něm obsahují jen slabé zmínky. Lokálně působil hlavně v Memfidě, ale jeho sláva se rozšířila po celém Egyptě a dokonce i za jeho hranice do Núbie, na Sinai, do Palestiny i dále. Rozsah uctívání v Egyptě vždy odrážel důležitost Mennoferu.

Podle memfidské kosmologie, která je zaznamenána na Šabakově stéle, je Ptah původcem veškerého bytí. Svým srdcem jakožto orgánem myšlení a svým jazykem jakožto orgánem řeči stvořil ostatní bohy. Podle učení memfidských kněží to probíhalo tak, že nejdříve vymyslel jejich jména, která vyslovil. Tyto konstrukce připomínají a předchází biblické teorii „Bůh řekl“.

Díky nálezu Šabakovy stély je Ptahův kult poměrně dobře znám.

Úryvek ze stély

Ten, kdo vytvořil vše a stvořil bohy.
A on je Tatenen, kdo dal zrodit bohům a od koho každá věc pochází, plodiny, potraviny, božské obětiny, všechno, co je dobré.
Je tedy shledáván a uznáván nejmocnějším ze všech bohů.
A tak poté, co Ptah dal vzniknout veškerenstvu a božským slovům, byl spokojen.
On stvořil bohy,
On vytvořil města,
On založil nomy,
On dal bohům jejich zář,
On ustanovil jejich obětiny,
On stvořil jejich těla podle jejich přání,
Tak bohové vstoupili do svých těl…

Zobrazování Ptaha

Ptah je zobrazován v mumifikované lidské podobě s těsným oděvem, vyčnívají mu ruce, ve kterých třímá královské žezlo a často mu nechybí ani božský vous. Hlavu má zpravidla oholenou nebo zakrytou kápí. Je docela snadno rozpoznatelný, jeho podoba se příliš nemění.

Splýval s bohy ochraňující zemřelé, nejčastěji se Sokarem a Usirem, čímž vznikl Ptahsokarusir. Od 19. Dynastie byl ztotožňován také s Tatenem. Je doložené, že v Nové říši byl spojen s božskou triádou, se Sachmetou a Nefertemem.

  1. Héfaistos je řecký bůh ohně a kovářství, byl synem Dia a Héry.
  2. Min je staroegyptský bůh plodnosti, který byl také spojován s Amonem a dalšími bohy.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook