Koptské písmo

Původní egyptská písma postupně upadala až nakonec v řeckořímské době vymizela úplně. Jejich funkci nahradilo koptské písmo. Název Kopt je odvozen z arabského „gubti”, což je zkomolenina řeckého slova Aiguptius (egyptský) . Arabové tímto termínem označovali původní domorodé obyvatelstvo poté, co Egypt v sedmém století dobyli.

Koptské písmo znamená výrazný odklon od předchozích egyptských písem. Skládá se z 24 písmen řecké abecedy a ta byla ještě doplněna 6 znaky z démotického písma. Narozdíl od předchozích písem obsahuje souhlásky i samohlásky a jedná se o plnohodnotné abecední písmo. Staré koptské písmo obsahuje ještě o něco více démotických znaků.

Koptština a náboženství v Egyptě

Koptské písmo je úzce spjato s rozšířením křesťanství v Egyptě. K rozšíření náboženství bylo potřeba lidem poskytnout překlady Nového zákona a jiných textů v jednoduché formě. Démotické písmo se k tomuto účelu příliš nehodilo, ale ani koptské písmo k tomu nebylo primárně určené.

Nejstarší zjištěná forma kopstkého písma pochází z konce prvního století. Používala se pro zápis magických formulí a textů.

Koptské písmo bylo zapisováno inkoustem pomocí pera z rákosu. Psalo se na papyrus či ostraka, hliněné tabulky, dřevěné tabulky i pergameny. Dochovaná literatura v koptském jazyce je obsáhlá, většina těchto textů je zasvěcena biblickým tématům.

Velká část světských materiálů pochází klášterních společenství. Zahrnují osobní i úřední korespondenci, obchodní a právní dokumenty i administrativu, ale jen velmi málo textů je skutečně literárních.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook