Egyptské písmo

V historii Egypta se postupně vytvořily tři různé druhy písma. Bylo to hieroglyfické písmo, hieratické písmo a démotické písmo. Písma se od sebe příliš neliší, představují stejný písemný systém.

Hieratické a démotické písmo jsou pouze odvozeninami od hieroglyfů. Všechna písma byla v římském období nahrazena koptským písmem.  Koptské písmo vychází z řecké abecedy a s předchozím systémem má jen málo společného.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook