Harfeníkova píseň

Harfeníkova píseň se nachází na Harrisově papyru č. 500 z 19. dynastie. Její celý název zní: „Píseň, která je v hrobce krále Antefa, Ospravedlněného, před harfeníkem“. Známe ji také ze stěn hrobek, kde text doprovází ilustrace harfeníka.

Píseň zpívali slepci hrající na harfu nebo na loutnu při hostinách, zádušních slavnostech a při pravidelných ročních svátcích v thébské nekropoli, zvláště v Ramessovské době.

Tento žánr byl oblíben hlavně za vlády 19. dynastie a 20. dynastie. Vyjadřuje pesimismus, pomíjivost lidského bytí na tomto světě, strach ze smrti a vyzývá nás užívat si radostí života, protože život samotný je nejistý.

Je z ní patrná nejistota posmrtného života, což může znamenat odmítání tradičních náboženských představ o posmrtném životě.

Ukázka z písně

Přeložil Z. Žába, přebásnila V. Kubíčková.

Od nepaměti jiní přicházejí
za ty, kdo odejdou.
Králové dávní, slavní
dnes v pyramidách leží
a v pyramidách spočinou
vznešení mužové i hodnostáři.Co dnes je s těmi,
kteří stavěli pyramidy?
Co je s nimi? Kde jsou?Tam odtud k nám se nikdo nevrací,
nikdo nám nevypoví, ach,
jak žijí tam a po čem touží,
nikdo nás neuklidní dřív,
než i my odejdeme tam,
kam všichni odcházejí.Hle, moudrost Imhotepa, Hardžedefa:
žije dodnes, ale kde jsou oni?
Kde jejich paláce? Jsou v sutinách!
Proto se raduj, zažeň pomyšlení,
sám jednou že se staneš duchem zářícím,
užívej radosti, dokud jsi tady,
myrhou a vůněmi svou hlavu okrášli
a tělo jemným plátnem, vším,
co na zemi je z božských darů.K radostem, které máš, jen přidávej,
a kdyby se zmenšila touha po nich,
oddej se krásám ještě krásnějším!Užívej radostí a slastí země!
Až je den pláče v žalost změní,
zármutku zbude času dost.
Mdlé Srdce neuslyší nářek lidí
a žádného z nás žalostění
před cestou do podsvětí nezachrání.Žij vesele svůj den a radost ať je s tebou!
Nic z krásných věcí nevezmeš tam s sebou
a cesta zpět tam odtud není!

Harrison papyrus 500Název: Harrison papyrus 500

Titulek: Harrison papyrus 500

Filename: harrison-papyrus-500.pdf

Velikost: 10 MB

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook