Imhotep, velký mudrc a vezír

Imhotep byl jedním z největších staroegyptských mudrců, žil v období 3. dynastie. Pole působnosti měl široké, byl to také héliopolský kněz boha slunce Ra, architekt, lékař, vezír, věštec a vysoce postavený hodnostář faraona Džosera.

De facto byl královým vezírem, ale tento titul v jeho době ještě neexistoval. Měl také na starosti státní správu a soudnictví.

Jeho jméno v překladu znamená „Ten, kdo přichází v míru“, někdy se překládá jako „Ten, který přichází na vrcholu moci“.

Někteří egyptologové se domnívají, že byl synem faraona Džosera, ale tento fakt se zatím nepodařilo potvrdit. Manehto o něm píše, že se věnoval také písemnictví a literatuře.

Imhotep byl géniem, stal se stavitelem Stupňovité pyramidy v Sakkáře pro faraona Džosera. Je nutné připomenout, že Džoserova pyramida u dnešní Sakkáry je první monumentální známou stavbou na světě, která je postavená z kamene. Kamenné stavby sice existovaly již dříve, ale co se velikosti týče, nelze je srovnávat a byly prakticky nezajímavé.

Imhotepova socha (Photo: wallyg)
Imhotepova socha (Photo: wallyg)

Že Imhotep nebyl vymyšlenou postavou, jak tomu často bývá, dokazují písemné památky na podstavci sochy faraona Džosera a na některých předmětech uvnitř hrobky.

Je autorem nejstaršího veršovaného literárního díla, tzv. naučení s didaktickým zaměřením, kterou připomíná ještě Harfeníkova píseň z 10. dynastie, kdy vládl faraon Antef. Spis se ale ztratil.

Imhotep se původně živil jako obyčejný řemeslník, vyráběl složité kamenné nádoby. Později se stal předákem a dostal se až do králova paláce.

Za vlády faraona Džosera hrozil Egyptu hladomor. Pravidelné záplavy na řece Nil byly po 7 let velmi slabé a úroda tomu odpovídala. Imhotep faraonovi prozradil, že Nil pramení na Elefantině, kde žije bůh Chnum, který má schopnost zadržovat Nil a poradil, aby mu přinesl obětiny. Džoser skutečně oběti pro boha Chnuma přinesl a sucho, které trápilo Egypt, skončilo.

Imhotep jako bůh

Pravděpodobně je to jediný člověk, který byl v pozdější době uctíván jako polobůh, od Pozdní doby dokonce jako bůh – léčitel a patron písařů. Byl uctíván jako bůh Asklépios.

Bohem se však nestal hned, ale až po 2000 letech v Ptolemaiovském období, kdy byl povýšen na boha lékařství. Byl prohlášen za syna boha Ptaha a jeho manželky Sachmety a stal se tak členem Trojice bohů prvního hlavního města Menneferu.

Imhotepův chrám
Imhotepův chrám

Centrem jeho kultu byla tedy Memfida a především Sakkára, kde mu byl dokonce v době prvních Ptolemaiovců postaven chrám. Archeologové již dlouho a bohužel zatím neúspěšně zde hledají jeho hrobku.

V Ptolemaiovské a Římské době se Imotepův kult rozšířil po celém Egyptě. S tím souvisí drobné bronzové sošky sedícího holohlavého muže držícího na kolenou rozvinutý papyrový svitek, na němž je vyryto Imhotepovo jméno. V Egyptě bylo těchto sošek nalezeno relativně hodně.

Imhotep byl ztvárněn také ve filmu Mumie a Mumie se vrací jako krvežíznivé monstrum.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook