Mořské národy

Novodobé označení pro etnika, jejichž pohyb v poslední čtvrtině druhého tisíciletí př. Kr. způsobil převratné změny na politické mapě Předního východu. Jejich invaze ve východním Středomoří přinesla zánik chetitské říše a vznik nových království. Proti jejich nájezdům do nilské Delty vedli úspěšné boje faraóni Merenptah a Ramesse III.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook