Mammisi (koptsky)

Výraz pro malý chrám, který znamená „dům zrozeni“‚. Tato svatyně se stavěla v blízkosti velkého chrámu uvnitř chrámové ohrady. Uctívalo se v ní zrození božského dítěte tvořícího součást božské triády, s nímž se ztotožňoval egyptský panovník.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook