Amonův chrám v Karnaku

Amonův chrám v Karnaku je monumentární komlex, jaký nemá obdoby nikde na světě. Nebyl vystavěn jako jednoznačná stavba, ale byl budován a dotvářen po dobu více než dva tisíce let, po dobu téměř celé dlouhé historie Egypta.

Chrám v Karnaku je obrovská množina svatyň, domů, pylonů, soch, katedrál a obelisků. Všechny stavby jsou zasvěceny Thebským bohům a egyptským panovníkům zejména ze Střední a Nové říše.

Komplex byl také nazývám „Nejlepší místo“ (doslova Ipet-Isut ) . Vše, co komplex obsahuje, má skutečně gigantické rozměry. J. F. Champollionřekl, že „jeho stavitelé mysleli v mírách lidí vysokých sto stop“.

K čemu sloužil Amonův chrám v Karnaku?

Chrám v Karnaku byl centrem celého Amonova kultu. Město bohů. Dnes je jeho největší část v troskách Avšak to, co zůstalo na místě navzdory ničivé síle věků, nás nepřestane udivovat. Tvořil vlastně takové

Každý panovník přiložil ruku k dílu. Všichni se chtěli zavděčit největšímu z bohů, Amonovi, novou stavbou nebo aspoň úpravou areálu.

Hradba chrání celkem tři svaté části – první je zasvěcena bohu Montovi, druhý Amonovi a třetí jeho manželce Mút.

Chrám pochází pravděpodobně z doby třetí říše, ale největšího rozvoje se dočkal až za vlády nejslavnější dynastie egyptských faraonů, osmnácté. Poslední král z 30. dynastie Nechtnebef dal chrámu podobu, jakou známe dnes.

Největší stavitelé chrámu

A kdo nejvíce přispěl k jeho rozvoji?

Alej sfing v Karnaku vedoucí původně až do Luxoru vybudoval velký Thutmose I. Dále se značně podíleli Thutmose III., Hatšepsut, Amenhotep III. a Haremheb z konce 18. dynastie, dále Setchi I. a Ramesse III. a IV. z 20. dynastie a někteří králové z pozdní doby.

Ohradní zeď ohraničuje prostor zhruba 650 m krát 550 m. Uvnitř se nachází celkem deset pylonů, ve Velké sloupové síni stojí 134 kolosálních sloupů, z nichž prostředních dvanáct dosahuje výšky 23 metrů a ostatní měří kolem 13 m.

V celém komplexu je stovky místností a desítky gigantických soch. Jeho nádvoří zdobí nepřeberné množství nádherných sfing, bazén Svatého jezera má rozměry jako fotbalového hřiště.

Hieroglifycké nápisy na zdech obsahují přes čtvrt miliónu umělecky vytesaných znaky. Mnohé si dokonce zachovaly své originální zbarvení.

V areálu se nachází deset menších chrámů a svatyň, na jihozápadě k němu přiléhá chrám bohyně Mút a na severovýchodě chrám boha Monceva.

Původně byl k němu přidružen i velkolepý chrám v Luxoru, s nímž ho spojovala přes dva a půl kilometru dlouhá cesta, která byla lemovaná umělecky tesanými sfingami. Každý jiný chrám v Egyptě, jako vesnický kostel vedle katedrály.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook