Senenmut, královský architekt

Senenmut byl vysoký úředník, architekt a hlavní mluvčí královny Hatšepsut. Pochází pravděpodobně z Armantu, z chudé rodiny. Jeho otec Ramose byl nevýznamný úředník v Egyptě, nositel titulu vznešený.

Ani on, ani jeho sourozenci nebyli nikdy tak úspěšní jako úředník, rádce, architekt a mluvčí Senenmut v jedné osobě.

Z nalezené hrobky známe jeho sourozence – byli to bratři Minhotep, Amenemhet, Pairej, sestry Ahhotepa a Nofrethor. Jeho matka Hatnofret se honosila titulem paní domu.

Ke královskému dvoru se dostal již za vlády Thutmose II., kde zastával důležité funkce.

Jeho jméno se spojovalo se dvěmi tituly:?správce majetku božské manželky??správce majetku božské dcery?. A protože byl velice obratný, jeho titulatury jen rostly. Postupně převzal odpovědnost za královskou pokladnici, audienční sály a dokonce vychovával královny dceru Nefrure. Senenmut tak držel v rukou velmi důležité úřady a jeho význam rostl neuvěřitelnou rychlostí.

Senenmut měl udělená mnohá neslýchaná privilegia. Mohl si například vybudovat svou vlastní skalní hrobku a zajistit si tak věčný život.

Jaký měl osobní vztah ke královně a k její dceři Nefrure je stále záhadou a není úplně vyjasněn. Na stavbách je Senenmut označen jako poručník princezny a dědičky trůnu.

Tento muž má neobvykle velké množství nádherných soch, které vynikají vysokou kvalitou zpracování i velmi kvalitním materiálem. Senenmut je nejčastěji zobrazen jak sedí či klečí. Princeznu Nefrure má na svých kolenou, zahalenou v plášti.

Hrobka

Na západním břehu Nilu si nechal postupně vybudovat dvě hrobky. Ta starší byla započata pravděpodobně v sedmém roce vlády královny Hatšepsut, v dnešní době je totálně zdemolovaná. Přesto se podařilo zdokumentovat aspoň její pozůstatky.

Nalezená hrobka dostala název TT 71. Jedná se o typickou skalní hrobku s půdorysem připomínajícím písmeno T. Před vlastním vstupem se nachází malý dvůr s rampou a terasou.

K vůbec nejvýznamnějším nálezům v této hrobce se nesporně řadíSenenmutův sarkofág a kvarcitové nepravé dveře s vyobrazením majitele při zádušní hostině.

Jeho druhá hrobka byla objevená již v roce 1927. Její ústí je uzavřené cihlami a nachází se na konci malého lomu. Dále pak pokračuje jako tunel asi 80 m.

Svým průběhem sleduje přibližně vzestupnou cestu Hatšepsutina chrámu a končí pod chrámovým okrskem. Tunel se na třech místech rozšiřuje do jednotlivých místností. Pouze první z nich je nedokončená.

Výstavba druhé hrobky byla zřejmě zahájena až někdy v průběhu 16. roku Hatšepsutiny vlády.

První místnost, terá bývá označována písmenem A, byla pečlivě vybílena, aby mohla být následně vyzdobena.

Místo jeho posledního odpočinku však stále ještě neznáme. Svou první hrobku, která je označovaná jako TT 71 opoustil těsně před dokončením, dokonce zde zanechal i sarkofág. Zřejmě měl být pohřben v nové hrobce s názvem TT 353 – tak se však nestalo.

Co Senenmut postavil

Nejvýznamnějším dílem byl jistě Hatšepsutin zádušní chrám v Der el-Bahrí, který dostal jméno Nejsvatější ze svatých.Chrám je z části vytesán ve skále a z části stojí na volné terase.

Hatšepsutin chrám byl vybudován jako systém otevřených dvorů na třech terasách, které jsou navzájem propojeny systémem ramp. Vzestupná cesta vedoucí k chrámu dosahuje i dnes úctyhodné výšky 37 m.

Celá stavba je příjemně spojena s prostředím, pozadí vytváří majestátní skalní stěna. Cesta vedoucí ke komplexu je asi 1 km dlouhá a byla lemovaná sfingami s královninou tváří.

Archeologický výzkum byl v této oblasti zahájen v roce 1891. Po pěti letech tvrdé práce byl celý komplex vyhrabán. V dnešní době se zde provádí další výzkumné vykopávky.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook